FREDRIKSTAD KUNSTLØPKLUBB

Post til Fredrikstad Kunstløpklubb kan sendes til kontakt@fredrikstadkunstlop.no
Styrets sammensetning 2017/2018

Leder:  Jon-Erik Bergh
Mobil: 95167711

Nestleder:  Quoc Duc Duong
Mobil: 97720867

Styremedlemmer: Linda Bergh (Sekretær) 
Mobil: 94883710


Ingrid Frestad (Kasserer) 
Mobil: 90938726

Bård Eirik Fredriksen Lyche
Mobil: 41518730


Hanne Sophie Johansen
Mobil: Ungdomsrepresentant Lise Ramberg
Mobil: 

Varamedlemmer Hans Jørgen Ramberg
Mobil: 
91169896

Hilde Svenneby
Mobil:

 
Valgkommitè Martin Andersen


  TBA
     
Materialforvalter
  Linda Bergh 
Mob: 94883710