FREDRIKSTAD KUNSTLØPKLUBB

Artikkel
01
Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Kunstløpklubb

Tirsdag 21. mars klokken 18:00
Årsmøtet avholdes på Scandic City Fredrikstad
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 17. mars til
styre@fredrikstadkunstlop.net
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på våre nettsider senest 17. mars .

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.
● Arbeidstakere:
En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:
arbeidstakere
som også er spillere i idrettslaget
arbeidstaker
som er ansattrepresentant
personer
som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke
● Oppdragstakere:
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært
arbeidstakerforhold er ikke valgbar.
● Andre personer:
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i,
har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og
ansatte i en slik juridisk person.
Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I
organer med 2‐3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere
personer, må minst to være av det motsatte kjønn.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
Publisert i: Klubbnyheter