FREDRIKSTAD KUNSTLØPKLUBB

Medlemskap

Har du lyst til å bli medlem i Fredrikstad Kunstløpklubb?
Du kan enkelt melde deg inn her, bare fyll ut skjemaet og vi ordner resten :)

Klubbens lover finner du ved å klikke her.

MERK!
Vi liker å ta masse flotte bilder av våre medlemmer, og til tider benytter dette i nyhetssaker på våre nettsider og annonsemateriell.
For å ivareta våre medlemmers personvern, vil vi føre register på medlemmer som samtykker publisering av bilder med seg selv.
Vi vil at foresatte fyller ut skjema og leverer til klubbens ledelse med en gang du er registrert som medlem av klubben.

Skjema: Samtykke_bilder.pdf


Skjema: Samtykke_bilder.pdf